Welkom op mijn vernieuwde website!

Hallo!

Mijn nieuwe website is volop in ontwikkeling.

Kom gerust de volgende dagen eens langs om de nieuwste aanpassingen te zien!

Met vriendelijke goeten,

Frans Van Gaeveren.

Geplaatst in Allerlei | Reageren uitgeschakeld

Open Vld schuift Frans Van Gaeveren naar voren als kandidaat-burgemeester

Open Vld schuift eerste schepen Frans Van Gaeveren naar voor als kandidaat-burgemeester. Dat maakte de coalitiepartner van CD&V bekend bij de voorstelling van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.
“Hij is de geschikte man om met een groep van 27 kandidaten naar de verkiezingen te trekken en de uitdaging aan te gaan tegen de zetelende burgemeester Herman Vijt van CD&V”, vindt partijvoorzitter Frederik Leleux. “Open Vld bewees de voorbije jaren zijn bekwaamheid om plannen in realiteit om te zetten. We mogen dan ook een gezonde ambitie hebben om de grootste partij te worden.”
Dat Frans Van Gaeveren de lijst trekt was al langer bekend. Na hem volgen de uittredende mandatarissen met schepen Hilde Landtsheer op de tweede plaats, OCMW-voorzitter en schepen van Welzijn Paul Verschelden op stek drie, fractieleider Henri Peelman op vier, OCMW-raadslid Marleen Van Goethem op vijf gemeenteraadslid Guy Heirwegh op zes en OCMW-raadslid Jan Willaert op zeven. Eline Vercauteren volgt op acht en partijsecretaris Guy Bogaert op tien met tussen hen Evelien D’Hooghe de eerste van vijf Jong Vld-kandidaten.
Dat zijn Evelien D’Hooghe, Yannick Smet, Anneke Peelman, Christoff Van Gaeveren en Leen Geerinckx. Nadien volgt een peloton van negen nieuwkomers in de politiek met Daphé Geijsen, Hugo Hoffenboom, Rita Moernaut, Jean-Pierre Van der Vorst, Thierry Huylenbroeck, Christa Germonprez, Patsy Vermeir, Iris Wuylens en Jo Laureys. Ria Van Riet was vroeger nog gemeente- en OCMW-raadslid en Emmy Smet was bij vorige verkiezingen al kandidaat. Zoals in 20006 duwt ook nu schepen van Locale Economie Tom Waterschoot de Open Vld-lijst.

Geplaatst in Allerlei | Reageren uitgeschakeld

Frans Van Gaeveren trekt met een sterk team naar de Hamse kiezer

Op 14.6.2012 werd de lijst van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen door de leden van Open VLD Hamme goedgekeurd.

1. Frans Van Gaeveren
2. Hilde Landtsheer
3. Paul Verschelden
4. Henri Peelman
5. Marleen Van Goethem
6. Guy Heirwegh
7. Jan Willaert
8. Eline Van Cauteren
9. Evelien D’hooghe
10. Guy Bogaert-De Clercq
11. Daphné Boel-Geijsen
12. Emmy De Smet
13. Ria Van Riet
14. Hugo Hoffenboom
15. Rita Moernaut
16. Jean-Pierre Van Der Vorst
17. Yannick Smet
18. Anneke Peelman
19. Christoff Van Gaeveren
20. Thierry Huylenbroek
21. Christa Germonprez
22. Patsy Vermeir
23. Iris Wuylens
24. Jo Laureys
25. Leen Geerinckx
26. Frederic Leleux
27. Tom Waterschoot
Geplaatst in Allerlei | Reageren uitgeschakeld

Schepen Van Gaeveren steunt bewoners

HAMME – Schepen voor Ruimtelijke Ordening Frans Van Gaeveren (Open VLD) spreekt duidelijke taal.

‘De mensen die al bezwaar indienden, worden nu gewoon voor aap gezet’, stelt hij. ‘We zullen ons met alle wettelijke middelen verzetten tegen bijkomende molens. We hadden eerder al recht van opstal gegeven aan SPE voor de mogelijke bouw van een derde molen op de gronden van het gemeentemagazijn. Maar dan moet de bouwheer van de twee bestaande molens wel eerst een haalbaarheidstudie uitvoeren en de hinder van geluid en vooral slagschaduw wegwerken. Ik roep de omwonenden op om elk geval van overlast, samen met de datum, het tijdstip en de plaats, te noteren en klachten te centraliseren bij onze milieuambtenaar’
Geplaatst in Allerlei | Reageren uitgeschakeld

Oppositie wil goedgevulde spaarpot aanspreken

HAMME – Een spaarpot van dertien miljoen euro is volgens de CD&V-Open VLD-meerderheid een reserve voor de toekomst. De oppositie wil duidelijkheid over het aanwenden ervan en pleit voor het afschaffen van de gezinsbelasting.

In tegenstelling tot heel wat Vlaamse gemeenten kan de Hamse coalitie met een kleine bonus het budget voor volgend jaar afsluiten. Schepen voor Financiën Frans Van Gaeveren (Open VLD) vindt het aandikken van de gemeentekas geen overbodige luxe. ‘We moeten de vinger aan de pols blijven houden en een reserve opbouwen om klaar te zijn voor de financiële bedreigingen in de toekomst’, motiveert Van Gaeveren. ‘Bovendien willen we de schuldenlast beperken. De economische crisis en de daaraan gekoppelde stijgende werkloosheid zal ook de inkomsten voor de gemeente inzake personenbelasting doen dalen. We zitten allesbehalve op ons tandvlees, maar we mogen met onze mooie spaarpot de Hammenaren geen blaasjes wijsmaken.’
Vanuit de SP.A klinkt kritiek: ‘In 2012 zit het bestuur met een spaarpot van ongeveer 13 miljoen euro. Zo’n reserve moet verstandig ingezet worden. Een afschaffing van de gezinsbelasting (40 euro per gezin) kost de gemeentekas amper 300.000 euro. De reserves moeten blijkbaar dienen om de putten van het groteske project Hamme 2020 te dichten’.
Investeringen
Van Gaeveren beklemtoont dat in het budget voor 2012 een aantal belangrijke investeringen zijn opgenomen.
Zo is er een bedrag van een miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van een nieuw jeugdcentrum in het Meulenbroek.
De aanleg van riolering en wegenwerken in de Toekomst- en Korte Geemstraat zal ongeveer 1,1 miljoen euro kosten, waarvan evenwel de helft wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Voor de bouw van nieuwe bergruimten aan de zalen van het cultureel centrum en H@mbiance wordt 185.000 euro geleend.
De speelpleinwerking en KSA krijgen 35.000 euro toebedeeld voor de renovatie van de lokalen in de Meulenbroeksite.
De infrastructuurwerken voor de nieuwe verkaveling op de terreinen van het vroegere gemeentemagazijn in de Buntstraat zullen ongeveer 400.000 euro kosten.
Opvallend is ook de geplande aanpak van dringende afbraak- en instandhoudingswerken aan de winterkapel op de Markt.
Geplaatst in Allerlei | Reageren uitgeschakeld

Frans Van Gaeveren lijsttrekker Open VLD

HAMME – Het partijbestuur van de Open VLD heeft Frans Van Gaeveren aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012.

De fiscalist-boekhouder uit Sint-Anna is in de huidige bestuursmeerderheid met CD&V eerste schepen met bevoegdheden voor financiën en begroting, economaat, ruimtelijke ordening en stedenbouw, informaticabeleid en feestelijkheden. Van Gaeveren was lid van de bestendige deputatie van de provincie en in 2000 lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toen behaalde hij 718 voorkeurstemmen. Zijn partij haalde toen acht gemeenteraadszitjes. In 2006 bekleedde hij de derde plaats (714 voorkeurstemmen) en verwierf Open VLD zeven zitjes, goed voor drie schepenambten en het OCMW-voorzitterschap.
Geplaatst in Allerlei | Reageren uitgeschakeld

Frans Van Gaeveren voorzitter DDS

HAMME, BERLARE, ZELE – Frans Van Gaeveren (Open VLD) uit Hamme Sint-Anna is door de raad van bestuur van de intercommunale Dender-Durme- Schelde (DDS) benoemd tot voorzitter. Uit onze regio zijn de gemeenten Berlare, Hamme en Zele aangesloten bij deze intercommunale, die zich in hoofdzaak bezighoudt met afvalverwerking en compostering, woningbouw en de exploitatie van het recreatiedomein De Nieuwdonk in Overmere. Van Gaeveren verloor bij de laatste provincieraadsverkiezingen zijn mandaat als gedeputeerde. Sinds januari is hij eerste schepen van Hamme met financiën, ruimtelijke ordening en feestelijkheden als voornaamste bevoegdheden. Van Gaeveren zit tevens de gemeentelijke vennootschap Hamse Investeringsmaatschappij (HIM) voor, die de gemeente vertegenwoordigt in de vastgoedsector.

Geplaatst in Allerlei | Reageren uitgeschakeld

COALITIE TUSSEN CD&V – NVA EN VLD IN HAMME

Tussen de twee grootste partijen CD&V (9 zetels) en VLD (7 zetels) werd een bestuurakkoord afgesloten waarbij elke partij 4 mandaten krijgt. De CD&V als grootste partij levert de burgemeester.

Geplaatst in Allerlei | Reageren uitgeschakeld

FRANS VAN GAEVEREN VERLENGT ZIJN MANDAAT ALS GEDEPUTEERDE NIET

Ondanks een schitterende uitslag in het kiesdistrict Hamme-Zele waar de VLD met meer dan 30 % veruit de grootste partij bleef, verloor de partij in het arrondissement Dendermonde-St Niklaas liefst 3 zetels en werd het kleinste binnen de VLD fractie. Vooral in het waasland kreeg de VLD klappen. Van Gaeveren hield de eer aan zich en besloot zijn kandidatuur voor gedeputeerde in te trekken. Zo ligt de weg open om in de nieuwe coalitie te stappen in de gemeente Hamme. Met 5062 voorkeurstemmen in het relatief klein kiesdistrict behaalde Van Gaeveren 25% meer stemmen dan bij de verkiezingen van 2000. Met een penetratiegraad van meer dan 10% behoort hij tot de top 10 van Oost-Vlaanderen

Geplaatst in Allerlei | Reageren uitgeschakeld

Frans VAN GAEVEREN OOK VERKOZEN TOT GEMEENTERAADSLID HAMME

Met 714 voorkeurstemmen werd Frans Van Gaeveren ook verkozen als gemeenteraadslid in de gemeente Hamme. De 7 verkozen raadsleden zijn Verschelden Paul, Waterschoot Tom, Van Gaeveren Frans, Landtsheer Hilde, Vanluchene Sophie, Peelman Henri en Heirwegh Guy.

Geplaatst in Allerlei | Reageren uitgeschakeld